Русская почта в Китае - кат. Mich. №5x

1899 г.
кат. 0.5 евро

Русская почта в Китае - кат. Mich. №6x

1899 г.
кат. 0.6 евро

Русская почта в Китае - кат. Mich. №6x

1899 г.
кат. 0.6 евро

РФ - кат. Mich. №БЛ103

2010 г.
кат. 120 руб.

РФ - кат. Mich. №МЛ1230

2008 г.
кат. 140 руб.

РФ - кат. Mich. №МЛ214A

1995 г.
кат. 400 руб.

Сайвун - кат. Mich. №BL10A

1967 г.
кат. 12€

Саксония - кат. Mich. №10c

1855 г.
кат. 60 евро

Саксония - кат. Mich. №11

1855 г.
кат. 20 евро

Саксония - кат. Mich. №11

1855 г.
кат. 20 евро

Саксония - кат. Mich. №3b

1851 г.
кат. 45 евро

Саксония - кат. Mich. №4IIb

1851 г.
кат. 100 евро

Саксония - кат. Mich. №8I

1855 г.
кат. 8 евро

Саксония - кат. Mich. №9I

1855 г.
кат. 8 евро

Саксония - кат. Mich. №9IIa

1859 г.
кат. 8 евро

Саксония - Хемниц - кат. Mich. №23

1887 г.
кат. 2$

Саксония - Хемниц - кат. Mich. №25

1887 г.
кат. 1,5$

Саксония - Хемниц - кат. Mich. №26

1887 г.
кат. 1,5$

Саксония - Хемниц - кат. Mich. №26

1887 г.
кат. 1,5$

Сальвадор - кат. Mich. №36X

1896 г.
кат. 2 евро

Сальвадор - кат. Mich. №61X

1897 г.
кат. 0,6 евро

Самоа - кат. Mich. №22,23a,23b,24

1898 г.
кат. 35,1€

Сан-Марино - кат. Mich. №1158-1159

1978 г.
кат. 0,5€

Сан-Марино - кат. Mich. №1558-1563

1994 г.
кат. 3,5€

Сан-Марино - кат. Mich. №547-556

1956 г.
кат. 45€

Сан-Марино - кат. Mich. №606-610

1959 г.
кат. 4€

Сан-Марино - кат. Mich. №635-644

1960 г.
кат. 15€

Сан-Марино - кат. Mich. №776-780

1963 г.
кат. 1,2€

Сан-Марино - кат. Mich. №833-841

1964 г.
кат. 2€

Сан-Томе и Принсипи - кат. Mich. №1571-1579KB,BL334,BL335,BL336,BL337

1995 г.
кат. 55€

Сан-Томе и Принсипи - кат. Mich. №2229-2234KB

2003 г.

Сан-Томе и Принсипи - кат. Mich. №3378-3383KB

2008 г.

Сан-Томе и Принсипи - кат. Mich. №490A-493A

1977 г.

Сан-Томе и Принсипи - кат. Mich. №492A,BL11

1977 г.

Сан-Томе и Принсипи - кат. Mich. №BL456

2003 г.

Сан-Томе и Принсипи - кат. Mich. №BL513

2004 г.
кат. 12,5€