Австралия - кат. №292

1959 г.
кат. €0,2

Австралия - кат. №30XAI

1914 г.
кат. €0,5

Австралия - кат. №32XAb

1919 г.
кат. €0,5

Австралия - кат. №32XAb

1919 г.
кат. €0,5

Австралия - кат. №33XA

1914 г.
кат. €0,5

Австралия - кат. №35XA

1922 г.
кат. €0,5

Австралия - кат. №36XAb

1916 г.
кат. €6

Австралия - кат. №43XI

1915 г.
кат. €6

Австралия - кат. №4IX

1913 г.
кат. €3

Австралия - кат. №5IX

1913 г.
кат. €0,75

Австралия - кат. №6IX

1913 г.
кат. €7,5

Австралия - кат. №70XCI

1926 г.
кат. €0,5

Австралия - кат. №71XCI

1927 г.
кат. €0,5

Австралия - кат. №71XCI

1927 г.
кат. €0,5

Австралия - кат. №84

1929 г.
кат. €8

Австралия - кат. №93

1930 г.
кат. €0,5

Австралия - кат. №98X

1931 г.
кат. €0,5

Австралия - кат. №P33AxI

1910 г.
кат. €10

Австрия - Босния и Герцеговина - кат. Mich. №29

1906 г.
кат. 0,2€

Австрия - Босния и Герцеговина - кат. Mich. №30

1906 г.
кат. 0,2€

Австрия - Босния и Герцеговина - кат. Mich. №32

1906 г.
кат. 0,1€

Австрия - Босния и Герцеговина - кат. Mich. №32

1906 г.
кат. 0,1€

Австрия - Босния и Герцеговина - кат. Mich. №33

1906 г.
кат. 0,4€

Австрия - Босния и Герцеговина - кат. Mich. №35

1906 г.
кат. 0,6€

Австрия - Босния и Герцеговина - кат. Mich. №36

1906 г.
кат. 2€

Австрия - Босния и Герцеговина - кат. Mich. №38

1906 г.
кат. 1€

Австрия - Босния и Герцеговина - кат. Mich. №40

1906 г.
кат. 2,5€

Австрия - Виньетка

Австрия - кат. Mich. №101

1901 г.
местная перфорация

Австрия - кат. Mich. №101

1901 г.
кат. 0,2€

Австрия - кат. Mich. №101-104

1901 г.
кат. 120 евро

Австрия - кат. Mich. №101-104

1901 г.
кат. 120 евро

Австрия - кат. Mich. №102

1901 г.
местная перфорация

Австрия - кат. Mich. №105

1904 г.
кат. 0,6 евро

Австрия - кат. Mich. №106

1904 г.
кат. 1,7 евро

Австрия - кат. Mich. №106

1904 г.
кат. 0,7€